Bygge Bolig

Ovelandsheia, Froland - Byggeår 2012

 

1. Den kreative fasen

Vi setter stor pris på at du vurderer et hus fra Sør Bolig! Dersom du har bestilt huskatalog eller prisliste, vil du bli kontaktet av en av våre boligkonsulenter for en helt uforpliktende samtale der vi ser på mulighetene rundt dine byggeplaner. Vi kan hjelpe deg med å finne det perfekte huset for deg.

Når du har funnet drømmehuset, kan vi tilpasse huset ditt etter eventuelle behov. 

Uavhengig om du kjøper tomt gjennom Sør Bolig eller har tomt selv, drar du og din boligrådgiver på tomtebefaring. Dette er viktig for å kunne kartlegge profilen på tomten og hvilke hus det er mulig å bygge der. Kommuneplanen og reguleringsplanen setter rammer for hvilke hus som kan bygges på din tomt.

2. Finansieringsfasen

Salgskontoret ditt gir deg en prisoversikt over hva det koster å bygge med vår standardleveranse i ditt distrikt. 

I Sør Boligs standardleveranse inngår det materialer av høy kvalitet, men som kunde står du selvsagt fritt til mange valg utover denne standardbeskrivelsen.  Vi anbefaler deg å lese vår leveransebeskrivelse nøye, slik at du ser hva som er inkludert i leveransen.

På bakgrunn av dine valg, utarbeider Sør Bolig et prisoverslag som er et godt utgangspunkt for en prat med banken. Vi hjelper deg med å utarbeide en finansieringsplan. Dette er til stor hjelp når banken skal vurdere ditt låne- og finansieringsbehov. Din boligkonsulent blir gjerne med deg i møtet med banken, dersom du ønsker det. 

3. Kontraktsfasen

Når alle tegninger foreligger og de økonomiske rammene er på plass, er det tid for å inngå kontrakt. Din boligkonsulent innkaller deg til kontraktsmøtet. Når kontrakten er undertegnet, gjør Sør Bolig klar all nødvendig dokumentasjon og søker om byggetillatelse. 

Sør Bolig benytter standardkontrakter utarbeidet av byggebransjen og forbrukermyndighetene. Kontraktene ivaretar dine lovmessige rettigheter ved kjøp av ny bolig. Sør Bolig forplikter seg til å fremlegge en betalingsplan som en del av kontrakten, samt å stille nødvendige garantier for sin leveranse.

Byggeprosessen hos Sør Bolig

Her ser du byggeprosessens fem hovedfaser og får et innblikk i hvilke beslutninger som må tas underveis. 


Den kreative fasen

Finansieringsfasen

Kontraktsfasen

Byggefasen

Overtakelse- og garantifasen 

4. Byggefasen

Perioden fra byggesøknad til byggetillatelse foreligger fra kommunen, tar normalt 3-12 uker. Så snart byggetillatelsen er i orden, innkaller vi til et oppmeldingsmøte sammen med boligkonsulenten og byggeleder. Her setter vi opp en framdriftsplan for hele byggeprosessen.

Bygglederen får en innføring i alle avtaler inngått mellom deg og kundekonsulenten. Jo flere valg som er tatt innen oppmeldingsmøtet, jo bedre er det for å sikre en god fremdrift gjennom byggeprosessen. Eventuell egeninnsats avtales også på oppmeldingsmøtet,  med en detaljert oversikt for når dette arbeidet skal utføres.

Byggelederen har det overordnede ansvaret på byggeplassen og at fremdriften skjer i henhold til avtale. I Sør Bolig har vi et kontinuerlig fokus på det vi kaller blanke overleveringer – det vil si at boligen overleveres kunden uten feil og mangler.

5. Overtakelse- og garantifase

Byggelederen avtaler en befaring og tidspunkt for overlevering når byggeperioden går mot slutten. Ved overtakelse får du permen Bruksanvisning for din bolig, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen og nøklene til din nye bolig. Bruksanvisningen inneholder blant annet dokumentasjon og bruksanvisninger på tekniske installasjoner, og tips for riktig bruk av boligen. 

Ett år etter overtakelse kommer bygglederen på ettårsbefaring for å sjekke at alt fungerer som det skal. Avdekkes det feil eller mangler som Sør Bolig er ansvarlig for, sender bygglederen håndverkere hjem til deg og får disse utbedret innen en gitt tidsfrist.

Du har fem års reklamasjonsrett på den nye boligen din. Dette gir deg en trygghet som eier av ny bolig. Det er imidlertid viktig at du kontakter Sør Bolig uten ugrunnet opphold dersom du skulle avdekke feil på boligen din. Dette for å unngå følgeskader. Dersom du ikke gir beskjed i rimelig tid, kan det medføre at du mister retten til å få feilen utbedret kostnadsfritt. I reklamasjonsperioden skal Sør Bolig som leverandør stille økonomisk garanti til deg i henhold til Budstadoppføringslovas bestemmelser


 

Velkommen til din nye bolig!