INFO!

Sør bolig konseptet er opphørt og ikke i drift.

• Sør Bolig AS er inaktivt og er ikke i drift.
• Sør Bolig Eiendom AS er stadig i drift og ferdigstiller pågående prosjekter. Er du kunde - ha kontakt med din avtalte byggeleder.
• Sør Bolig Prosjekt AS er stadig i drift og ferdigstiller pågående prosjekter. Er du kunde - ha kontakt med din avtalte byggeleder.

Garantisaker uavhenging av selskap meldes til arendal@sorbolig.no, så får du respons innen rimelig tid.